Orchha

Photographs from the town of Orchha, Madhya Pradesh, India

Raj Mahal

The Raj Mahal palace seen from the Jehangir Mahal

Orchha, Madhya Pradesh, India

Jehangir Mahal

Domes and balconies of the Jehangir Mahal palace

Orchha, Madhya Pradesh, India

Raj Rama Temple

Domes of the Raj Rama Temple

Orchha, Madhya Pradesh, India

Chaturbhuj Temple

View of the Chaturbhuj Temple

Orchha, Madhya Pradesh, India

Chhatri

Cenotaph at dusk

Orchha, Madhya Pradesh, India