Kampot

Photographs from Krong Koh Khong and Kampot, Cambodia

Speedboat at Krong Koh Kong

Passenger ferry from Krong Koh Kong to Sihanoukville in harbor, Krong Koh Kong

Krong Koh Kong, Koh Kong, Cambodia

UXO poster

Poster warning of dangers of unexploded ordnance

Kampot, Cambodia

Kampot boat

Boat on the river at dusk

Kampot, Cambodia