Khlong Saen Saep

Photographs of Khlong Saen Saep (Saen Saep Canal) in Bangkok, Thailand

Khlong boat

A canal boat approaches the landing stage on Khlong Saen Saeb

Bangkok, Thailand

Late afternoon

View of a khlong in the late afternoon, after rain

Bangkok, Thailand

Phu Khao Thong at dusk

Golden chedi of Phu Khao Thong lit up at dusk

Bangkok, Thailand

Balloon seller

Man selling balloons on Khaosan Road

Bangkok, Thailand