Chhatri

Cenotaph at dusk

Orchha, Madhya Pradesh, India