Gatehouse

Wall and gatehouse at Wat Ek Phnom

Battambang, Cambodia